Kada naručiti?


Što pre. Već sredinom jeseni, asortiman počinje da se smanjuje da bi za proleće ostao dosta manji izbor.